Wednesday 27 June 2012

கடைசியாய் ஒரு வாய்ப்பு

உதயசங்கர்

sher-christopher-1

இன்னும் கூட

கடைசியாய் ஒரு வாய்ப்பு

உங்களுக்கு இருக்கிறது

நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதற்கும்

இறந்து கொண்டிருப்பதற்குமிடையில்

கடைசியாய் ஒருவாய்ப்பு

உங்கள் மதுக்கோப்பையிலிருந்து

கடைசிச் சொட்டு உங்கள் நாவை நோக்கி

பேரரருவியென வீழும் முன்னால்

உன்மத்த இசைக்கோவை

உங்கள் மூளைவெளியைத்

தன் நாவால் சுருட்டி விழுங்கும் முன்னால்

இருள் தன் சிறகுகள் வீசி ஒளியின் இறுதிக்கணத்தை

தன் அடி வயிற்று மடிப்புகளில்

மறைத்துக் கொள்வதற்கும் முன்னால்

ஒரு விபத்து தன் குரூரக்கரங்களால்

உங்களை அரவணைக்கும் முன்னால்

அதிகாரக் கொலையாளியின் கரங்களில்

உயிர் குடிக்கும் கைவாளாய்

ஏதுமறியாத நீங்கள் மாறுவதற்கும் முன்னால்

கடைசியாய் ஒரு வாய்ப்பு

வாழ்வின் இக்கணமே காத்திருக்கிறது

நீங்கள் கடந்தும் சென்றிருக்கலாம்

கவனிக்காமலும் சென்றிருக்கலாம்

ஆனாலும் இன்னும்கூட

கடைசியாய் ஒரு வாய்ப்பு.

3 comments:

  1. அருமையான வரிகள் அய்யா ...கடைசியான வாய்ப்பே மரணம் தானே

    ReplyDelete