Monday, 22 May 2017

கரிசக்காடு: ஏஞ்சலும் அவளது தோழியும் மற்றும் மகேஷூம் அவனது நண்ப...

கரிசக்காடு: ஏஞ்சலும் அவளது தோழியும் மற்றும் மகேஷூம் அவனது நண்ப...: ஏஞ்சலும் அவளது தோழியும் மற்றும் மகேஷூம் அவனது நண்பனும் உதயசங்கர் நீல நிற வானத்திலிருந்து நேரே சரிந்து இறங்கியது போலிருந்த பூங்கா...

1 comment:

  1. வருக..சிறுகதை தோகுப்பு வேண்டும்.நன்றாக இருப்பின், நான் பாக்யா இதழில் பாக்யராஜ் சாருடன் இருக்கிறேன்.வெளியிடுகிறேன்.இக்குழுவிலுள்ள சிலரை அறிமுகபடுத்தியிருக்கிறேன்.84286 72556.ஸ்ரீநாத்.

    ReplyDelete